Meet the Team

Simo Nalmpantoglou
Co founder / CEO
Stergios Kokolopoulos
Co founder / CTO
Kostas Kefalas
Co founder / Web developer
Dionisis Kavdianos
Product Designer
Dimitris Kaboukos
Service Designer / Project Manage
Anastasios Skenderidis
Marketing
Vassilis Nikolopoulos
Angel Investor / Advisor
Nikolaos Tsoniotis
Advisor